نویسنده = کرمانی، دکتر مجید صباغ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

دکتر مجید صباغ کرمانی؛ محمد رحیم اسفیدانی