نویسنده = عاملی، پویا جبل
تعداد مقالات: 1
1. اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

حسین عباسی نژاد؛ پویا جبل عاملی