نویسنده = قنبرزاده‌نیار، قیدر
تعداد مقالات: 1
1. شکست ساختاری و آزمون فرضیه‌های انتظارات عقلایی کلان در ایران: (1386- 1367)

دوره 44، شماره 3، زمستان 1388

احمد جعفری صمیمی؛ قیدر قنبرزاده‌نیار