نویسنده = گودرزی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. ریسک و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 43، شماره 4، زمستان 1387

رضا تهرانی؛ مصطفی گودرزی؛ هادی مرادی