نویسنده = حیدری، ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مالی استفاده از برق خورشیدی: مطالعه‌ی موردی فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 829-853

افسانه دهقانی؛ ابراهیم حیدری؛ رضا روشن