نویسنده = پاسبانی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. مهم‌ترین عوامل مؤثر در مزد منصفانه، آزمون نظریة آکرلوف در ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 91-117

جعفر عبادی؛ ابوالفضل پاسبانی صومعه


2. مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن و موضوع پس‎انداز

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 205-241

ابوالفضل پاسبانی؛ محمود متوسلی