نویسنده = منش، احمد صلاح
تعداد مقالات: 1
1. تعیین قیمت سایه ای منابع در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی روستاهای خراسان)

دوره 31، شماره 48، پاییز 1373

محمد سعید نوری نائینی؛ احمد صلاح منش