نویسنده = نهاوندیان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطة بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387

علی دیواندری؛ ُسیدرضا سید جوادین؛ محمد نهاوندیان؛ هاشم آقازاده