نویسنده = یثربی، سید علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی قاعده‌ی اقتصاد

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 233-254

سید علی محمد یثربی