نویسنده = مروتی شریف آبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 499-521

هادی دادخواه؛ رسول بخشی دستجردی؛ علی مروتی شریف آبادی