نویسنده = فیض پور، محمد علی
تعداد مقالات: 3
1. مکان و نقش آن در خالص ورود بنگاه‌های جدید به صنایع تولیدی ایران

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 682-653

محمدعلی فیض پور؛ حسین حاجی خدازاده