نویسنده = علیزاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی فرضیه‌های توضیح‌دهنده‌ی رشد بخش عمومی در کشورهای عضو OIC

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 671-699

ابوالقاسم گل خندان؛ محمد علیزاده