نویسنده = صفاری، بابک
تعداد مقالات: 1
1. قیمت‏ گذاری‏ بهینه پارکینگ‏های عمومی (مطالعه موردی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 751-776

بابک صفاری؛ رضا نصراصفهانی؛ عیسی مردای