نویسنده = صادقی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز در ایران

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 641-661

سیدکمیل طیبی؛ عبدالرسول صادقی