نویسنده = مرندیان، مهنسا
تعداد مقالات: 1
1. برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضای واردات دارو در ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 777-799

حسین پناهی؛ سکینه سجودی؛ مهنسا مرندیان