نویسنده = ضیائی بیگدلی، صادق
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پویایی صادرات غیرنفتی ایران: نتایج جدید با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی

دوره 54، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-73

امید رنجبر؛ حسن ثاقب؛ صادق ضیائی بیگدلی