نویسنده = نصیرى، على
تعداد مقالات: 1
1. آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران

دوره 38، شماره 2، زمستان 1382

الیاس نادران؛ هادى امیرى؛ على نصیرى