موضوعات = مدلسازی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر TBTF بر پدیده‌ی رفتار گله‌ای و رفتار ریسکی بانک‏ها

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 579-606

اسدا... فرزین وش؛ محمدسعید شادکار