راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه و چگونگی ارسال آن‎ها

شرایط قبول مقاله‎ها

الف: از لحاظ محتوا

1- مرتبط با رشته اقتصاد باشد.
2- جنبه علمی و پژوهشی داشته باشد.
3- حاصل مطالعات، تجربه‎ها و پژوهش‎های نویسنده باشد.
4- قبلاً برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ یک از آن‎ها چاپ نشده باشد. (در ضمن تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این مجله از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمایید. در غیر‎این صورت از پذیرش مقالات بعدی معذوریم.)

 

ب: از لحاظ شکل ظاهری

1- مقاله باید حاوی نام ونام خانوادگی، وابستگی (affiliation)، آدرس پستی و ایمیل نویسنده یا نویسندگان(لطفا در صورتی که ایمیل دانشگاهی یا سازمانی دارید از آن استفاده نمایید) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باشد. همچنین باید نویسنده مسئول به صورت پانوشت مشخص گردد.

2- پس از عنوان و مشخصات نویسندگان، چکیده‎ به هر دو زبان فارسی و انگلیسی و با حداقل 80 و حداکثر250 کلمه آورده شود.

3- پس از چکیده، کلید واژه طبقه بندی JEL  (فارسی و انگلیسی) آورده شود.

4- پس از طبقه بندی JEL ، کلید واژگان (فارسی و انگلیسی) ذکر می شود. تعداد کلید واژگان حداقل 3 و حداکثر 5 عدد است.

5- متن فارسی مقاله با قلم نازنین 13و لاتین  Time New Roman11 آورده شود. فاصله سطرها  1cm است و فاصله مجازی نیز باید رعایت گردد. حاشیه راست cm4/5، چپ cm4/5، بالا cm5/5 و پایین cm6  و A4 تنظیم گردد. عنوان جداول در بالای جداول و عنوان نمودارها در پایین نمودار قرار گیرد.

6- اعداد داخل متن و جداول به صورت فارسی و تمام فرمول‎ها داخل فرمول چین و با فرمول چین نسخه 3 تایپ شود و تصویر نباشد. تصاویر به صورت واضح و مشخص باشند.

7- فهرست منابعی که مورد استفاده قرار گرفته با رعایت الگوی ارجاع دهی APA و ذکر شماره و ترتیب حروف الفبا به‌ صورت زیر درج شود.

        الف) کتاب تالیف شده با یک نویسنده: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ نشر). نام کتاب. محل انتشار: ناشر.

        ب) کتاب تالیف شده با چند نویسنده: اولین نام خانوادگی ، اولین نام نویسنده، ... ، و (در ارجاعات انگلیسی &) آخرین نام خانوادگی، آخرین نام نویسنده (تاریخ نشر). نام کتاب. محل انتشار: ناشر.

        ج) کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام مولف (تاریخ ترجمه). نام کتاب به‌فارسی (مترجم: نام ونام خانوادگی مترجم). محل انتشار: ناشر(تاریخ تالیف).

        د) مقاله با یک نویسنده: نام خانوادگی، نام (تاریخ نشر). عنوان مقاله. نام مجله، شماره انتشار، شماره صفحات.

        ه) مقاله با چند نویسنده: اولین نام خانوادگی، اولین نام نویسنده، ... ، و (در ارجاعات انگلیسی &) آخرین نام خانوادگی، آخرین نام نویسنده (تاریخ نشر).  عنوان مقاله. نام مجله، شماره انتشار، شماره صفحات.

8- فایل نهایی مقاله ارسالی باید از لحاظ صفحه‌آرایی کاملاً با فرمت مجله مطابقت داشته باشد.

9- برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت /http://jte.ut.ac.ir مراجعه فرمایید.

 

ضوابط نهایی پذیرش مقاله برای چاپ درفصل‎نامه

مقاله‎های تالیفی، تحقیقی و مروری توسط دو تن از داوران که به‌وسیله هیأت تحریریه مشخص می‎شوند، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورت تعارض نظرات داوران، مقاله توسط داور سوم ارزیابی می شود. پذیرش نهایی مقاله منوط به‌موافقت قطعی هیأت تحریریه است.

 

نحوۀ ارسال مقاله

خواهشمند است مقاله‎های خود را تنها در سایت مجله با آدرس http://jte.ut.ac.ir  بارگذاری نمایید. برای این امر لازم است تا پس از مراجعه به سایت مجله و کلیک بر روی بخش «ارسال مقاله»، ابتدا ثبت نام نموده و سپس مطابق با راهنمای موجود در سایت، مقاله خود را بارگذاری نمایید. بدیهی است به هیچ یک از مقالاتی که از روش های دیگر برای مجله فرستاده می شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.