راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه و چگونگی ارسال آن‎ها

 

** مهم: نویسندگان محترم در صورت داشتن نام کاربری در سامانه مجدداً با ایمیل دیگر ثبت‌نام تکراری نکنید. در این صورت مسئولیت مشکل به‌وجود آمده بر عهده نویسنده می‌باشد.

  

ارسال مقاله

مقاله با  فرمت DOCX و با رعایت موارد ذکر شده (شرایط پذیرش مقاله) در این راهنما از طریق سامانه به آدرس http://jte.ut.ac.ir فرستاده شود.

هزینه چاپ مقاله

مبلغ 2000000  ریال جهت بررسی اولیه و مراحل داوری و همچنین مبلغ  4000000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ از نویسندگان  مقالات دریافت می شود.

 تعهد نویسندگان

* تکمیل فرم عدم تعارض منافع و فرم تعهد و بارگذاری آن در سامانه ضروری می باشد. (در صفحه اول سایت موجود می باشد)

* مسئولیت مطالب بیان شده در مقاله بر عهده نویسندگان است.

محتوا

1- مرتبط با رشته اقتصاد باشد.

2- جنبه علمی و پژوهشی داشته باشد.

3- حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش‎های نویسنده باشد.

4-  قبلاً برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ یک از آن‎ها چاپ نشده باشد. (در ضمن تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این مجله از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمایید. در غیر‎این صورت از پذیرش مقالات بعدی معذوریم).

 

ساختار مجله

* عنوان فارسی

عنوان کوتاه، جامع و بیانگر موضوع اصلی مقاله باشد.

 

 * نویسندگان: 

نام و نام‌خانوادگی، مرتبه علمی، محل کار، پست الکترونیکی (دانشگاهی یا سازمانی)، و شماره تماس نویسندگان با مشخص کردن نویسنده رابط آورده شود. مشخصات علمی نویسندگان به صورت زیر باشد:

مرتبه علمی، گروه ..............، دانشکده ............، دانشگاه ..........، نام شهر، نام کشور. 

نکته مهم: ترتیب ورود اسامی نویسندگان به سامانه باید دقیقاً براساس ترتیب اسامی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.

* چکیده فارسی

پس از عنوان و مشخصات نویسندگان، چکیده‎ به هر دو زبان فارسی و انگلیسی و با حداقل 80 و حداکثر250 واژه آورده شود.

* واژه‌های کلیدی فارسی

- پس از چکیده، کلید واژه  و طبقه بندی JEL  (فارسی و انگلیسی) آورده شود.

کلید واژه حداقل سه واژه و حداکثر پنج واژه کلیدی که با کاما (،) از هم جدا شده و به ترتیب حروف الفبا نوشته‌ می‌شوند، آورده شود.

* عنوان انگلیسی

عنوان انگلیسی می‌بایست ترجمه دقیق عنوان فارسی باشد.

* نویسندگان به انگلیسی

نام و نام‌خانوادگی، مرتبه علمی و محل کار نگارنده‌(گان) به انگلیسی آورده شود. مشخصات علمی نویسندگان به صورت زیر باشد:

Position, Department of .............., Faculty of ..............., University ............., City, Country

 

* قلم نگارش مقاله

متن اصلی مقاله به‎ صورت تک‎ ستونی با قلم  B Mitraو اندازه 13 قلم انگلیسی Times New Roman و اندازه 11 با فاصلة سطر تک‌فاصله (Single Space) تهیه شود. 

تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخشهای مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی، منابع و...)  که منطبق با این راهنما تهیه می‌شود، نباید از 20 صفحه بیشتر باشد.

مسئول مکاتبات از مقاله، قبل از ارسال مقاله، با یکی از نرم افزارهای مناسب مشابهت‌یابی کند، به نحوی که از یک منبع بیش از دو درصد مشابهت‌یابی نشان ندهد.

 

* جدول‌

هر جدول باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در بالای جدول آورده شود و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود و منبع آن در زیر جدول مشخص گردد.

جدول‌ها باید در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنها در متن قرار گیرند ضمن آنکه در داخل جدول‌ها باید از اعداد فارسی و عنوان های فارسی استفاده شود و در صورت استفاده از ممیز، از به کار بردن نقطه به ‎جای ممیز باید خودداری شود؛ به‌طور مثال، عدد 0/5 اول عدد 5 را نوشته، ممیز را تایپ کرده و بعد عدد صفر را می‌نویسیم (0.5).

 * شکل‌

هر شکل باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در پایین شکل آورده و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود و منبع آن هم در زیر عنوان مشخص می گردد.

عکس‌ها، نقشه‌ها، منحنی‌ها و نمودارها، می‌بایست با واژه ”شکل“، کیفیت خوب و زیرنویس بسنده و گویا به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. افزون بر این، اگر شکلی دارای قسمت‌های مختلف است، به‌ صورت یک شکل یکپارچه درآید و برای شکل‌هایی که دارای چند قسمت هستند اشاره به آنها در متن به صورت (برای نمونه)، 3-الف، 3-ب، 3-پ و ... باشد. در این صورت در قسمت شکل‌ها، نوشته‌های (الف)، (ب)، (پ) و ... به ترتیب الفبای فارسی از راست به چپ، در بیرون تصاویر، وسط و زیر هر شکل، داخل کمانک آورده شود و در زیرنویس شکل‌ها نیز به آن اشاره گردد.

* رابطه

رابطه‌ها باید به ترتیب با اعداد فارسی داخل کمانک در انتهای سمت راست متن شماره‌گذاری شده و اشاره به آن‌ها در متن با آوردن شماره رابطه داخل کمانک باشد. رابطه‌ها باید با استفاده از Microsoft Equation  نگاشته شود و ذکر متغیرها در داخل متن و در رابطه‌ها با شکل و قالب یکسان باشد. رابطه‌ها می‌بایست با قلم Time New Roman با اندازه 11 نگارش شود.

 *منابع

* برای منبع دهی از روش استنادی (APA7) استفاده شود.

* در متن مقاله، اشاره به منابع می‌بایست به فارسی باشد. برای مرجع تا دو نویسنده، بصورت نام نویسندگان و سال انتشار اثر مقاله و برای مرجع بیش از دو نگارنده، نام نویسنده نخست به همراه واژه "و همکاران" و سال انتشار آن نگارش شود.

نمونه: وقتی منبع جزئی از جمله است به صورت ثبوتی و عشقی (1351) یا ثبوتی و همکاران (1351) و هنگامی که اضافه بر جمله است، به صورت (تارانتولا و والت، 1982) یا (ویتلینگر و همکاران، 1993).

* در پایان مقاله، نخست منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی، به صورت مقاله، کتاب، پایان نامه و مرجع اینترنتی و ... (مطابق نمونه‌های زیر)، به‌ترتیب حروف الفبای فارسی یا انگلیسی نگارش شود. منبع‌های با سال‌ متفاوت انتشار، نویسندگان به ترتیب صعودی سال انتشار و مربوط به یک سال با اضافه کردن حروف الف، ب، پ و ... یا c,b,a و ... به دنبال سال انتشار آورده شوند.

* مهم:  در پایان متن در قسمت "References" علاوه بر منابع انگلیسی، منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی آورده شوند. 

* در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده‌اند،‎ حتماً (inPersian) اضافه شود.

* منابع باید به ترتیب حروف الفبا مرتب شوند.

نمونه: (مقاله، کتاب، پایان نامه و منبع اینترنتی)

 

مقاله

 طالبی، امیر، رحیمی، حبیب و مرادی، علی. (1401). تعیین مدل سه‌بعدی سرعت امواج لرزه‌ای در زون برخوردی زاگرس. مجله فیزیک زمین و فضا، 48(2)، 277-292.

 Talebi, A., Rahimi, H., & Moradi, A. (2022). Determination of 3D seismic wave velocity in Zagros collision zone. Journal of the Earth and Space Physic, 48(2), 277–292.

 

کتاب

 علی اکبری بیدختی، عباسعلی (1397). مبانی دینامیک شاره ها (سیالات). چاپ دوم. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

  Pollan, M. (2006). The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of How Eating Has Evolved. New York: Penguin.

 

فصلی از کتاب

 علی اکبری بیدختی، عباسعلی (1397). مبانی دینامیک شاره ها (سیالات). چاپ دوم. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. 1-20.

  Pollan, M. (2006). The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of How Eating Has Evolved. New York: Penguin. 1-20.

 پایان نامه یا رساله دکتری

ثابت قدم، سیده سمانه (1392). تعیین اثرات عوامل هواشناسی و آلاینده های جوی بر قابلیت دید در منطقه شهری تهران. رساله دکتری. به‌راهنمایی فرهنگ احمدی گیوی و یحیی گلستانی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه ژئوفیزیک.

 

منبع الکترونیک

محدث، سید حمیدرضا (1394). زندگی اصیل؛ جان دادن به‌پای اصول. جام جم آنلاین. مشاهده در تاریخ 21/02/1395. از

http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84

Kurland, P. B., & Lerner, R. eds (1987). The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

 

ضوابط نهایی پذیرش مقاله برای چاپ درفصلنامه

مقاله‎های تالیفی، تحقیقی و مروری توسط دو تن از داوران که به‌وسیله هیأت تحریریه مشخص می‎شوند، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورت تعارض نظرات داوران، مقاله توسط داور سوم ارزیابی می شود. پذیرش نهایی مقاله منوط به‌موافقت قطعی هیأت تحریریه است.

 

نحوۀ ارسال مقاله

خواهشمند است مقاله‎های خود را تنها در سایت مجله با آدرس http://jte.ut.ac.ir  بارگذاری نمایید. برای این امر لازم است تا پس از مراجعه به سایت مجله و کلیک بر روی بخش «ارسال مقاله»، ابتدا ثبت نام نموده و سپس مطابق با راهنمای موجود در سایت، مقاله خود را بارگذاری نمایید. بدیهی است به هیچ یک از مقالاتی که از روش های دیگر برای مجله فرستاده می شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. در ضمن در سامانه باید یک فایل اصلی مقاله ( بدون مشخصه ای از نویسنده)، فایل مشخصات نویسندگان به صورت انگلیسی و فارسی، فرم عدم تعارض منافع  و فرم تعهد (از طریق صفحه اول سامانه نشریه دانلود فرمایید)  تکمیل و بارگذاری بفرمایید.