داوران

لیست داوران سال 1401

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "مدیریت بازرگانی" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در Publons

 

نام

نام خانوادگی

نام [English]

نام خانوادگی [English]

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

ایلناز

ابراهیمی

Ilnaz

Ebrahimi

استادیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه تبریز

محسن

ابراهیمی

Mohsen

Ebrahimi

دانشیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

عزیز

احمدزاده

   

استادیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

مجید

احمدیان

Majid

Ahmadian

استاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

کریم

آذربایجانی

Karim

Azarbayjani

استاد

دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان

علیرضا

آذربایجانی

Alireza

Azarbayejani

سایر

دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

هما

اصفهانیان

Homa

Esfahanian

استادیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

محمد

اصولیان

Mohammad

Osoolian

استادیار

دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

میثم

امیری

Meysam

Amiry

استادیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

علیرضا

اوریوئی

     

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

علی اصغر

بانویی

Ali Asghar

Banouei

استاد

دانشکده‌ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

سجاد

برخورداری

Sajad

Barkhordari

دانشیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

احسان

برین

Ehsan

Barin

سایر

دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید قم

فاطمه

بزازان

Fatemeh

Bazzazan

دانشیار

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا

سعید

بیات

Saeid

Aaaaaa

سایر

کارشناس بانک مرکزی

ابوالفضل

پاسبانی صومعه

Abulfazl

Pasebani Someeh

استادیار

جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران

سهیلا

پروین

Soheila

Parvin

استاد

دانشکده اقتصاد – دانشگاه علامه طباطبایی

محمدحسین

پورکاظمی

Mohammad Hossein

Pourkazemi

استاد

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی- دانشگاه شهید

فتح اله

تاری

Fathollah

Tari

استاد

دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

احمد

تشکینی

Ahmad

Ttashkini

استادیار

مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

ابوالقاسم

توحیدی نیا

Abolghasem

Tohidinia

استادیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

حسین

توکلیان

Hossein

Tavakolian

دانشیار

دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی

فرخنده

جبل عاملی

Farkhondeh

Jabalameli

دانشیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

علی

جدیدزاده

Ali

Jadidzadeh

استادیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

احمد رضا

جلالی نائینی

Ahmadreza

Jalali

دانشیار

موسسه بین المللی انرژی

هادی

حیدری

Hadi

Heidari

سایر

پژهشکده پولی و بانکی

حسن

حیدری

Hassan

Heydari

استادیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

فرهاد

خداداد کاشی

Farhad

Khodadad Kashi

استاد

دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور،

مهدی

دارابی

Mehdi

Darabi

سایر

پژوهشگر/مرکز پژوهش‌های مجلس

حسین

درودیان

Hossein

Drodyan

سایر

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

علیرضا

دقیقی اصلی

Alireza

Daghighiasli

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

علی

دهقانی

Ali

Dehghani

استادیار

دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه شاهرود

تیمور

رحمانی

Teymur

Rahmani

دانشیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

سید علی

روحانی

Sayed Ali

Rohani

استادیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

فخرالدین

زاوه

Fakhraldin

Zaveh

استادیار

حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی مسکن و حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

شهریار

زروکی

Shahryar

Zaroki

دانشیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران

حسن

سبحانی

Hassen

Sobhani

استاد

دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

رحمان

سعادت

Rahman

Saadatrah

استادیار

مرکز تحقیقات استراتژیک

علی

سوری

Ali

Souri

دانشیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مجید

شاکری

Majid

Shakeri

دانشیار

 

ابوالفضل

شاه آبادی

Abolfazl

Shahabadi

استاد

دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا

رضا

طالبلو

Reza

Talebloo

استادیار

دانشکده اقتصاد - دانشگاه علامه

محمد

طالبی

   

استادیار

دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق ( ع )

سید کمیل

طیبی

Seyed Komail Tayebi

Tayebi

استاد

دانشکیده اقتصاد، دانشگاه اصفهان

لطفعلی

عاقلی

Lotfali

Agheli

دانشیار

پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

عزت اله

عباسیان

Ezatollah

Abbasian

دانشیار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

قهرمان

عبدلی

Ghahreman

Abdoli

استاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

محمد

قاسمی

   

استادیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

علی اصغر

قائمی نیا

Ali Asghar

Ghaeminia

استادیار

 

علی اکبر

قلی زاده

Ali Akbar

Gholizadeh

دانشیار

دانشگاه بوعلی سینا

حمید

کردبچه

Hamid

Kordbacheh

دانشیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا

غلامرضا

کشاورز

Gholamreza

Keshavarz

دانشیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف

وحید

ماجد

Vahid

Majed

استادیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

تیمور

محمدی

Timor

Mahmadi

دانشیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه

سید علی

مدنی زاده

Seyed Ali

Madanizadeh

استادیار

دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شریف

بهروز

ملکی

---

--

استادیار

 

ابوالقاسم

مهدوی

Abolghasem

Mahdavi

دانشیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

محسن

مهرآرا

Mohsen

Mehrara

استاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

نادر

مهرگان

Nader

Mehregan

استاد

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

احسان

موسوی

Ehsan

Mousavi

سایر

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

یگانه

موسوی جهرمی

Yeganeh

Mousavi Jahromi

استاد

دانشکده قتصاد دانشگاه پیام نور

ابوالقاسم

نادری

     

دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران

کامران

ندری

Kamran

Nadri

دانشیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

علی

نصیری اقدم

Ali

Nassiri Aghdam

استادیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

مهدی

نوری

Mahdi

Nouri

سایر

دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

عبدالناصر

همتی

--

--

دانشیار

دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

مریم

همتی

Maryam

Hematy

استادیار

پژوهشکده پولی و بانکی

عطیه

وحیدمنش

   

استادیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

ویدا

ورهرامی

Vida

Varahrami

دانشیار

دانشکده اقتصاد،  دانشگاه شهید بهشتی

کوثر

یوسفی

Kowsar

Yousefi

دانشیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران