داوران

لیست داوران سال 1402

 

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است، هرزمان که داوری انجام می شود لطفا برای review@webofscience.com ارسال گردد و در پروفایل Publons  خود ثبت کنید. 

 

راهنمای ثبت نام در پابلونز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AFB-8871-2022

راهنمای ثبت نام در Publons 

 

 
 

نام خانوادگی

نام [English]

نام خانوادگی [English]

پست الکترونیکی

رشته تخصصی

وابستگی سازمانی

شناسه پژوهشگر (ORCID)

publons

محسن

ابراهیمی

Mohsen

Ebrahimi

ebrahimimo@yahoo.com

اقتصاد منابع و انرژی

دانشیار،  دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

0000-0002-2680-2912

 

محسن

مهرآرا

mohsen

mehrara

mmehrara@ut.ac.ir

اقتصاد سنجی

استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

0000-0002-2685-8561

 

زهرا

خشنود

Zahra

khoshnoud

rkhoshnoud@yahoo.com

اقتصا د پولی و بانکداری

استادیار، پژوهشکده پولی و بانکی

0000-0001-6837-7507

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HIR-8221-2022

غلامرضا

کشاورز

gholamreza

keshavarz

g.k.haddad@sharif.edu

 

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شریف

0000-0001-5873-8217

 

سجاد

برخورداری

sajad

barkhordari

barkhordari@ut.ac.ir

اقتصاد پولی

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

0000-0003-0086-6122

 

تیمور

رحمانی

Teymur

Rahmani

trahmani@ut.ac.ir

 

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

0000-0001-9253-3717

 

ابوالفضل

پاسبانی صومعه

Abulfazl

Pasebani someeh

a.pasebanism@gmail.com

بخش عمومی

استادیار، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران

0000-0003-0665-3216

 

سهیلا

پروین

soheila

parvin

sparvin2020@hotmail.com

اقتصاد ایران و کلان

استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

0000-0003-2652-5166

 

میرحسین

موسوی

mir hosein mousavi

mousavi

hmousavi@alzahra.ac.ir

اقتصاد سنجی

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء

0000-0002-0536-3367

 

تیمور

محمدی

Timor

mahmadi

atmahmadi@gmail.com

 

دانشیار، دانشگاه علامه

 

 

حمید

کردبچه

Hamid

Kordbacheh

hamidkurdbacheh@yahoo.com

اقتصاد صنعتی

دانشیار، دانشگاه الزهرا

0000-0002-3068-8147

 

قهرمان

عبدلی

Ghahreman

Abdoli

abdoli@ut.ac.ir

اقتصاد خرد

استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

0000-0002-9398-5376

 

میثم

امیری

meysam

amiry

amiry82@yahoo.com

اقتصاد سنجی

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

حسین

توکلیان

Hossein

Tavakolian

tavakolianh@gmail.com

اقتصا د پولی و بانکداری

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

0000-0002-7513-6282

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABG-1624-2021

محمدرضا

منجذب

mohammadreza

monjazeb

dr_monjazeb@yahoo.com

 

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی تهران

0000-0002-8696-610X

 

سعید

صمدی

Saeed

Samadi

samadi_sa@yahoo.com

 

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان

0000-0003-4895-2476

 

علیرضا

عرفانی

alireza

erfani

erfani88@gmail.com

 

استاد، دانشگاه سمنان

0000-0003-1493-216x

 

مهدی

دارابی

Mehdi

Darabi

m.daraby@ut.ac.ir

اقتصاد پولی

پژوهشگر/مرکز پژوهش‌های مجلس

0000-0001-7768-1885

 

ایلناز

ابراهیمی

ilnaz

ebrahimi

ilnazebrahimi@yahoo.com

اقتصاد ریاضی

استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تبریز

 

 

علی

جدیدزاده

Ali

Jadidzadeh

jadidzadeh@ut.ac.ir

اقتصاد منابع و انرژی

استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

0000-0002-2889-5868

 

زهرا

میلاعلمی

Zahra

Elmi

zelmila@yahoo.com

اقتصاد کلان

دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری-پردیس، دانشگاه مازندران

0000-0002-2913-7292

 

احمد رضا

جلالی نائینی

ahmadreza

jalali

ahmad_jalali@hotmail.com

ارتباطات با صادرات

دانشیار، موسسه انرژی

0000-0003-2238-2786

 

حسن

حیدری

Hassan

Heydari

hassanheydari78@gmail.com

اقتصاد سنجی

استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

0000-0001-8915-6076

 

کامران

ندری

Kamran

Nadri

k.nadri@gmail.com

اقتصاد نظری

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

0000-0002-3559-1133

 

فرهاد

خداداد کاشی

Farhad

khodadad kashi

khodadad@pnu.ac.ir

 

استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور

0000-0002-9349-6214

 

حسن

سبحانی

hassen

sobhani

hs.sobhani@gmail.com

 

استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

 

 

احمد

تشکینی

 

tashkini

atashkini@gmail.com

تجارت بخش عمومی

استادیار، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

orcid.org/0009-0001-1255-5543

 

رضا

طالبلو

Reza

Talebloo

talebloo.r@gmail.com

اقتصاد سنجی

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه

0000-0002-8679-2920

 

علی

کیانی راد

Ali

Kianirad Rad

akianirad@gmail.com

اقتصاد کشاورزی

دانشیار، موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

0000-0002-9295-7613

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AFB-8871-2022

عطیه

وحیدمنش

Atiyeh

Vahidmanesh

atieh@vt.edu

توسعه اقتصادی

استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

0009-0003-6344-3706

 

حجت

ایزدخواستی

hojjat

izadkhasti

izadkhasti321@gmail.com

بخش عمومی

استادیار، اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

0000-0002-9031-9407

 

علیرضا

آذربایجانی

Alireza

Azarbayejani

aza.smsa@gmail.com

 

معاون بخش تحلیل کارگزاری بانک اقتصاد نوین

 

 

مصطفی

سرگلزایی

mostafa

sargolzai

mostafa.sargolzaee@gmail.com

اقتصا د پولی و بانکداری

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

0000-0002-6801-9803

 

علی

نصیری اقدم

Ali

Nassiri Aghdam

alinasiri110@gmail.com

 

استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

0000-0002-2989-2271

 

محمد

واعظ برزانی

Mohammad

Vaez Barzani

mo.vaez1340@gmail.com

 

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان

0000-0001-6351-2060

 

سعید

بیات

saeid

aaaaaa

saeedb461@gmail.com

اقتصاد پولی

کارشناس بانک مرکزی

0000000000000000

 

ابوالقاسم

توحیدی نیا

Abolghasem

Tohidinia

a.tohidinia@ut.ac.ir

 

استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

0000-0002-8425-5697

 

علی

سوری

Ali

Souri

ali_souri@yahoo.com

اقتصاد مالیه

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

0000-0002-9153-2277

 

ابراهیم

رضایی

ebrahim

rezaei

ebrahim.rezaei@gmail.com

اقتصاد بین الملل

استادیار، دانشگاه ارومیه، دکتری اقتصاد

0000-0002-3281-0169

 

فرخنده

جبل عاملی

Farkhondeh

Jabalameli

fameli@ut.ac.ir

اقتصاد ریاضی

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

0000-0002-4939-4034

 

حمید رضا

ارباب

hamidreza

arbab

hamidrezaarbab@gmail.com

اقتصاد بین الملل

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

0000000173202277

 

کریم

آذربایجانی

Karim

Azarbayjani

azarbaiejani@yahoo.co.in

اقتصاد بین الملل

استاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان

0000-0002-6561-0809

 

محمد

اصولیان

Mohammad

Osoolian

m_osoolian@sbu.ac.ir

بورس

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

0000-0003-4386-5402

 

نفیسه

بهرادمهر

Nafiseh

behradmehr

behradmehr@ut.ac.ir

 

استادیار، دانشکده اقتصاد - د انشگاه تهران

 

 

نادر

مهرگان

Nader

Mehregan

mehregannader@yahoo.com

اقتصاد سنجی

استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا

0000-0001-9065-72491

 

لطفعلی

عاقلی

Lotfali

Agheli

aghelik@modares.ac.ir

اقتصاد منابع و انرژی

دانشیار، ،پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

0000-0003-1043-346X

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAS-7727-2020

علی

طیب نیا

ali

taiebnia

taiebnia@ut.ac.ir

اقتصاد کلان

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

0000-0003-0171-5932

 

هما

اصفهانیان

Homa

Esfahanian

esfahanian.homa@ut.ac.ir

اقتصاد نیروی کار

استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

0000-0002-9778-2023

 

عزت اله

عباسیان

Ezatollah

abbasian

e.abbasian@ut.ac.ir

ارتباطات با صادرات

دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

0000-0001-8364-6461

 

مهدی

حیدری

mehdi

heidari

m.heidari84@gmail.com

اقتصاد پولی؛ اقتصاد مالیه

استادیار، دانشگاه خاتم

0000-0001-6101-8843

 

علیرضا

اوریوئی

Ali

oryoie

oryoie@ut.ac.ir

 

استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

 

 

میثم

خسروی

Meysam

khsravi

meysam1912@gmail.com

 

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس

0009-0006-9799-5383

 

امین

حق نژاد

Amin 

Haghnejad

am.haghnejad@gmail.com

قتصادسنجی، سازماندهی صنعتی، اقتصاد مالی، اقتصاد ریاضی، یادگیری ماشین

دانشگاه تربیت مدرس

0000-0001-5220-154X

https://www.webofscience.com/wos/author/record/KGD-9760-2024