داوران

  لیست داوران

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام [English]

نام خانوادگی [English]

رتبه علمی

سمت / سازمان

1                     

محسن

ابراهیمی

Mohsen

Ebrahimi

دانشیار

دانشگاه تهران

2                     

اسمعیل

ابونوری

Esmaiel

Esmaiel Abounoori

استاد

استاد اقتصادسنجی و آماراجتماعی، گروه اقتصاد دانشگاه سمنان.

3                     

خالد

احمدزاده

Khaled

Ahmadzadeh

استاد

هیات علمی دانشگاه کردستان

4                     

کریم

آذربایجانی

Karim

Azarbayjani

استاد

استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

5                     

حمید رضا

ارباب

hamidreza

arbab

دانشیار

عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

6                     

حجت

ایزدخواستی

hojjat

izadkhasti

استادیار

استادیار اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

7                     

حسین

اصغرپور

Hossein

asgharpurh

استاد

تبریز - دانشگاه تبریز- دانشکده اقتصاد و مدیریت - گروه علوم اقتصادی- اتاق 216

8                     

هما

اصفهانیان

Homa

Esfahanian

استادیار

دانشگاه تهران

9                     

محمد

اصولیان

Mohammad

Osoolian

استادیار

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

10                

زهرا

افشاری

Zahra

Afshari

استاد

هیئت علمی دانشگاه الزهرا

11                

سید مرتضی

افقه

morteza

afghah

استادیار

عضو هئیت علمی اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

12                

علی

امامی میبدی

Ali

Emami maboodi

دانشیار

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

13                

میثم

امیری

meysam

amiry

استادیار

استادیار گروه مالی و بانکداریو دانشگاه علامه طباطبائی

14                

کاظم

یاوری

kasem

yavari

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس - پژوهشکده اقتصاد

15                

سجاد

برخورداری

sajad

barkhordari

دانشیار

دانشیار دانشگاه

16                

فاطمه

بزازان

fatemeh

bazzazan

دانشیار

دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

17                

فاطمه

پاسبان

Fatemeh

Pasban

استادیار

موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

18                

ابوالفضل

پاسبانی صومعه

Abulfazl

Pasebani someeh

استادیار

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

19                

ابوالقاسم

توحیدی نیا

Abolghasem

Tohidinia

استادیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

20                

حسین

توکلیان

Hossein

Tavakolian

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

21                

فرخنده

جبل عاملی

Farkhondeh

Jabalameli

دانشیار

عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

22                

علی

جدیدزاده

Ali

Jadidzadeh

استادیار

دانشکده اقتصاد / دانشگاه تهران

23                

احمد

جعفری صمیمی

Ahmad

Jafari Samimi

استاد

دانشگاه مازندران

24                

هاجر

جهانگرد

Hajar

Jahangard

سایر

کارشناس ارشد دپارتمان سیاستها و بررسیهای اقتصادی

25                

حسین

جوشقانی

Hosein

Joshaghani

استادیار

دانش آموخته دانشگاه شیکاگو

26                

علی

چشمی

ali

cheshomi

استادیار

عضو گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

27                

حسن

حیدری

Hassan

Heydari

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

28                

حسن

حیدری

hassan

heidari

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد

29                

زهرا

خشنود

Zahra

khoshnoud

استادیار

پژوهشکده پولی و بانکی

30                

سهراب

دل انگیزان

Sohrab

Delangizan

سایر

دانشگاه رازی کرمانشاه

31                

مصطفی

دین محمدی

Mostafa

din mohammadi

استادیار

دانشگاه زنجان

32                

حسین

راغفر

Hossein

Raghfar

دانشیار

دانشگاه الزهرا - دانشکده اقتصاد

33                

تیمور

رحمانی

Teymur

Rahmani

دانشیار

دانشگاه تهران

34                

محمد حسین

رحمتی

mohammad hossein

rahmati

دانشیار

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

35                

محمدرضا

رنجبر فلاح

Mohammad Reza

Fallah

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

36                

فرهاد

رهبر

Farhad

Rahbar

استاد

استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

37                

هدی

زبیری

hoda

zobeiri

استادیار

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

38                

علی

سایه میری

ali

sayehmiri

استادیار

مدیر گروه اقتصاد

39                

حسن

سبحانی

hassen

sobhani

استاد

دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران

40                

رحمان

سعادت

Rahman

Saadatrah

استادیار

مرکز تحقیقات استراتژیک

41                

علی

سوری

Ali

Souri

دانشیار

دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد

42                

ابوالفضل

شاه آبادی

Abolfazl

Shahabadi

استاد

استاد دانشگاه الزهرا

43                

مهشید

شاهچرا

mahshid

shahchera

استادیار

پژوهشکده پول و بانکی

44                

محمدنبی

شهیکی تاش

Mohammad Nabi

Shahiki Tash

دانشیار

مدیر گروه اقتصاد صنعتی دانشگاه سیستان وبلوچستان

45                

سید کمیل

طیبی

Seyed Komail

Tayebi

استاد

دانشگاه اصفهان

46                

علی

طیب نیا

ali

taiebnia

دانشیار

دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران

47                

امیر منصور

طهرانچیان

Amir Mansour

Tehranchian

استاد

دانشکده اقتصاد و علوم اداری:اقتصاد بازرگانی - دانشگاه مازندران

48                

سعید

عابدین  درکوش

Saeed

abedin dorkoosh

دانشیار

اقتصاد شهری و منطقه ای

49                

لطفعلی

عاقلی

Lotfali

Agheli

دانشیار

پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

50                

عزت اله

عباسیان

Ezatollah

abbasian

دانشیار

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

51                

قهرمان

عبدلی

Ghahreman

Abdoli

استاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

52                

علیرضا

عرفانی

alireza

erfani

دانشیار

دانشگاه سمنان

53                

حشمت اله

عسگری

heshmat alla

asgari

دانشیار

دانشگاه ایلام-دکتری اقتصاد

54                

مصطفی

عمادزاده

Mostafa

Emadzadeh

استاد

دانشگاه اصفهان

55                

شهرام

فتاحی

Shahram

Fattahi

دانشیار

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه رازی

56                

شکوفه

فرهمند

Shekoofeh

Farahmand

دانشیار

دانشگاه اصفهان

57                

سعید

فلاح پور

saied

falahpor

استادیار

استادیار مدیریت مالی - دانشکده مدیریت - دانشگاه تهران

58                

علی

فلاحتی

Ali

fakahati

دانشیار

هیات علمی

59                

عبدالرسول

قاسمی

Abdolrasoul

ghasem

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد

60                

علی اکبر

قلی زاده

Ali Akbar

Gholizadeh

دانشیار

دانشگاه بوعلی سینا

61                

حمید

کردبچه

Hamid

Kordbacheh

دانشیار

دانشگاه الزهرا

62                

مصطفی

کریم زاده

Mostafa

Karimzadeh

استادیار

استادیار/فردوسی

63                

غلامرضا

کشاورز

gholamreza

keshavarz

دانشیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف

64                

احمد

گوگردچیان

ahmad

googerdchian

سایر

دانشگاه اصفهان- دکتری

65                

محمدعلی

متفکرآزاد

Mohamad Ali

Motafaker Azad

استاد

تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

66                

محمدمهدی

مجاهدی موخر

mohammad mehdi

mojahedi moakher

استادیار

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

67                

سید جمال الدین

محسنی زنوزی

S. Jamaledin

Mohseni Zonouzi

دانشیار

گروه اقتصاد دانشکده اقتصادومدیریت ،دانشگاه ارومیه

68                

تیمور

محمدی

Timor

mahmadi

دانشیار

دانشگاه علامه - دانشیار

69                

امیر حسین

مزینی

Amir Hossein.

Mozayani

دانشیار

عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

70                

شهرام

معینی

shahram

moeeni

استادیار

استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

71                

محمدرضا

منجذب

mohammadreza

monjazeb

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران

72                

محسن

مهرآرا

mohsen

mehrara

استاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

73                

نادر

مهرگان

Nader

Mehregan

استاد

دانشگاه بوعلی سینا

74                

میثم

موسائی

Maysam

Musai

استاد

دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی

75                

مهدی

ناجی

Mehdi

Naji

استادیار

گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

76                

رضا

نصراصفهانی

Reza

Nasresfahani

استادیار

هیئت علمی گروه کارآفرینی و اقتصاد دانشگاه هنر اصفهان

77                

ابراهیم

هادیان

Ebrahim

Hadian

دانشیار

عضو هیات علمی/ دانشگاه شیراز

78                

مسعود

همایونی فر

Masoud

Homayounifar

دانشیار

عضو هیات علمی/ دانشگاه فردوسی مشهد

79                

ویدا

ورهرامی

vida

varahrami

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی