نویسنده = الیاس نادران
تعداد مقالات: 7
1. تعیین کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‎ها و رویکرد دو مرحله‎ای

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 21-39

محمد سخنور؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ کاظم یاوری؛ الیاس نادران


2. جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه‌ی مبادله

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 159-177

الیاس نادران؛ محمدرضا شکوهی


5. آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران

دوره 38، شماره 2، زمستان 1382

الیاس نادران؛ هادى امیرى؛ على نصیرى