نویسنده = الیاس نادران
تعداد مقالات: 7
2. جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه‌ی مبادله

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 159-177

10.22059/jte.2012.25015

الیاس نادران؛ محمدرضا شکوهی


5. آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران

دوره 38، شماره 2، زمستان 1382

الیاس نادران؛ هادى امیرى؛ على نصیرى