نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی آسیب پذیری بخش های کلیدی اقتصاد در شرایط ریسک غیرعملیاتی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 683-707

10.22059/jte.2016.58947

عبدالرسول قاسمی؛ علی اصغر بانویی؛ نیره روزبهانی


2. کاربرد تلفیقی مدل‌های داده - ستانده و شبکه‌ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 137-154

10.22059/jte.2013.30197

عبدالرسول قاسمی؛ علی اصغر بانویی؛ فاطمه آقائی


3. ارزیابی تحلیلی و تجربی تأثیر تأمین مالی خرد بر درآمد و مصرف خانوار

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 181-205

عبدالرسول قاسمی؛ محمد ستاریفر؛ زینب مرتضوی فر


4. ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت (رویکرد فازی)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 83-108

عبدالرسول قاسمی؛ سهیل محمودزاده