کلیدواژه‌ها = مدل ARDL
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل عوامل مؤثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 163-186

رضا نصراصفهانی؛ بابک صفاری؛ محمدرضا لطیفی


3. تاثیرنوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 595-609

رحمان سعادت؛ حدیث جودکی؛ علیرضا عرفانی