کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی‌اقتصادی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 891-916

ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه چایانی


3. تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 323-344

حسین راغفر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ سمیرا علیزاده


4. شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی با استفاده از مدل‌های گسسته (مطالعه‌ی موردی: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز)

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 187-213

پرویز محمدزاده؛ حسن عبدی؛ داود بهبودی؛ محمدباقر بهشتی


5. چارچوب یکپارچۀ توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای در ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 137-174

محمدحسین شریف‌زادگان؛ بهزاد ملک پور اصل