کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی‌اقتصادی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 891-916

10.22059/jte.2019.74410

ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه چایانی


3. تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 323-344

10.22059/jte.2017.235216.1007617

حسین راغفر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ سمیرا علیزاده


5. چارچوب یکپارچۀ توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای در ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 137-174

10.22059/jte.2016.57600

محمدحسین شریف‌زادگان؛ بهزاد ملک پور اصل