تعداد مقالات: 862

677. سرمقاله

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

unknown


679. معرفی کتاب

دوره 32، شماره 1، بهار 1376

unknown


682. محاسبة شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

زهرا (میلا) علمی؛ محمدتقی گیلک آبادی؛ محمدرضا پورقربان


683. آزمون رابطة بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم

دوره 43، شماره 1، تابستان 1387

اکبر کمیجانی؛ دومان بهرامی راد


688. جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه‌ی مبادله

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 159-177

10.22059/jte.2012.25015

الیاس نادران؛ محمدرضا شکوهی


689. اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابت‌های فلسفی، نظری و عملی

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 159-178

10.22059/jte.2013.30365

محمود مشهدی احمد؛ محمود متوسلی؛ علی طیب نیا


694. آیا بحران مالی جهانی به بازار سهام تهران سرایت کرد؟

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 179-199

10.22059/jte.2013.35173

غلامرضا کشاورز حداد؛ سپهر مقاره عابد


695. نقدی دو لایه‌ بر روش‌شناسی ابزارانگارانه میلتون فریدمن

دوره 45، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 181-200

محمود متوسلی؛ علی رستمیان


696. ارزیابی تحلیلی و تجربی تأثیر تأمین مالی خرد بر درآمد و مصرف خانوار

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 181-205

عبدالرسول قاسمی؛ محمد ستاریفر؛ زینب مرتضوی فر


697. نقش کشاورزی در همگرایی منطقه‌‌ای کشورهای عضو اکو

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 189-211

10.22059/jte.2013.50580

عصمت مجرد؛ مسعود همایونی فر؛ ماشاالله سالار پور


699. مقایسة تطبیقی سیستم‌های مختلف تقاضا در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 193-216

10.22059/jte.2015.54102

پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ صمد حکمتی فرید