رویکردی نوین به مسأله‌ی فرار مغز‎ها و نقش آن در انباشت سرمایه‎ی انسانی در کشورهای مبدأ

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشگاه ایلام

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جریان فرار مغزها به شکل جریان انتقال سرمایه‎ی انسانی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته‌، سال‎هاست که توجه اقتصاددانان بین‎الملل را به خود جلب کرده است. جریان انتقال سرمایه‎ی انسانی؛ اقتصاد کشورهای مبدأ و مقصد فرار مغزها را تحت تأثیر قرار خواهد. شواهد نشان می‎دهد که ییش‌تر مهاجرین وارد شده به کشورهای OECD، نیروی کار ماهر بوده‎اند. از این رو، در این مقاله به بررسی پیامدهای فرار مغزها از 135 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) بر انباشت سرمایه‎ی انسانی این کشورها طی سال‎های 1990 تا 2000 پرداخته شده است. نتیجه‌ی مقاله نشان می‌دهد که جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به 16 کشورهای عضو سازمان همکاری‎های اقتصادی (OECD)، انباشت سرمایه‎ی انسانی در تمام کشورهای در حال توسعه با سطوح مختلف درآمدی را به‎طور مثبت و معنی‎داری تحت تأثیر قرار می‌دهد. هم‎چنین کشورهای در حال توسعه از نظر سطح سرمایه‎ی انسانی در حال هم‎گرایی به وضعیت تعادلی بلندمدت خود هستند.
طبقه‎بندی JEL: R23, J24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Brain Drain from Iran to OECD Countries Based on Gravity Model

نویسندگان [English]

  • heshmat alla asgari 1
  • Mehdi Taghavi 2
چکیده [English]

Recently, economists have attention to the brain drain as emigration of skilled and educated labor force from developing countries.
In this case, we are dealing with one main question is: how brain drain can affect the human capital of source countries?
Based on existing theories, brain drain can affect the economy of source countries in different ways such as; direct reduction of human capital, increasing of general level of education and human capital, increasing of remittance and GNP and network effects.
In this research we have studies the cause and effects of brain drain phenomenon from 135 developing countries to 16 developed countries which are member of OECD since 1990 till 2004.
The main result of this research is that; brain drain has a positive and significant effect on the accumulation of human capital, and regional convergence among developing countries with different income,
JEL: j24, R23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Drain
  • conditional convergence
  • Developing Countries
  • Human capital
  • OECD