نویسنده = خداپرست مشهدی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی و نظری تأثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره‌ای افراد

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 527-549

پروین تشکری صالح؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مهدی فیضی


2. شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران (با به‌کارگیری الگویALP)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 541-567

فرهاد ترحمی؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدرضا لطفعلی پور