نویسنده = شاکری حسین‌آباد، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. توسعه بازار کار زنان در استان‌های ایران و تأثیر آن بر طلاق

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 87-113

محمدعلی فیض‌پور؛ مرضیه شاکری حسین‌آباد