نویسنده = ���������� ������������ ��������
اثر سلامت مالی بر بقای صادرات صنایع کارخانه‌ای با استفاده از الگوی بقای انعطاف‌پذیر

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 411-436

10.22059/jte.2020.294877.1008274

زهرا مژده؛ امیر منصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ سعید راسخی


تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی در ایران

دوره 52، شماره 2، تیر 1396، صفحه 287-312

10.22059/jte.2017.62683

ایوب خزائی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ رضا طالبلو