نویسنده = ���������� ��������
ارزیابی عوامل موثر بر جذب گردشگران بین‌المللی با استفاده از مدل جاذبه

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 215-243

10.22059/jte.2017.59618

محسن نظری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید مهدی طباطبایی


سیاست پولی و حباب مسکن درتهران

دوره 45، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 255-280

محسن نظری؛ الهام فرزانگان