کلیدواژه‌ها = ARDL
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل عوامل مؤثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 163-186

رضا نصراصفهانی؛ بابک صفاری؛ محمدرضا لطیفی


3. بررسی تأثیر تحرک درآمدی بر فقر در ایران، دوره‏ زمانی 1363 ـ 1392

دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 685-706

محمد حسن فطرس؛ فاطمه شهبازی


9. تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387

حمید شهرستانی؛ حسین شریفی رنانی


10. آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینى