موضوعات = اقتصاد ایران و کلان
بررسی تأثیر زیرساخت ها بر توسعه انسانی در ایران

دوره 54، شماره 4، دی 1398، صفحه 1017-1042

10.22059/jte.2019.74176

خالد احمدزاده؛ شعله نصری


ارتباطات و بهبود بهره‌وری در ایران: تجزیه و تحلیل بخشی

دوره 53، شماره 3، مهر 1397، صفحه 543-567

10.22059/jte.2017.231304.1007559

اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند؛ محمد ستاری فر


عوامل تعیین کننده‌ی رشد اقتصادی ایران

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 663-686

10.22059/jte.2017.63310

زکریا فرج زاده؛ حمید آماده؛ محمد عمرانی