تعداد مقالات: 875

26. بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 463-482

10.22059/jte.2014.52438

مصیب پهلوانی؛ مهدیه دهباشی؛ ابراهیم مرادی


27. بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 487-523

10.22059/jte.2019.72765

نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ صداقت شهمراد


30. مدل‌سازی ترجیحات اجتماعی در اقتصاد آزمایشگاهی: معرفی و بررسی آزمایشگاهی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 513-542

10.22059/jte.2017.219700.1007380

علیرضا جلیلی مرند؛ محمد علی متفکر آزاد؛ فیروز فلاحی


33. آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 699-727

10.22059/jte.2014.53177

ایمان باستانی فر


36. بررسی پایداری غیرخطی تورم در کشورهای صادرکننده‌ی نفت با استفاده از مدل DREOP

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 761-787

10.22059/jte.2017.63657

حسین امیری؛ سید جعفر جمالی؛ احمد ملابهرامی


39. انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1382

دکتر کریم اسلاملوئیان؛ مرتضى حید رى


43. برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

سهیلا بى ریا؛ دکتر اسدا... فرزین وش


44. تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ علیرضا عرفانى


45. مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

دکتر حمید خالوزاده؛ دکتر على خاکى صدیق


46. رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر حمید ابریشمى؛ محمد هادیان


47. منابع نوسانات اقتصادی در ایران

دوره 37، شماره 1، تابستان 1381

دکتر حمید ابریشمى