تعداد مقالات: 846
26. بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 463-482

مصیب پهلوانی؛ مهدیه دهباشی؛ ابراهیم مرادی


27. بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 487-523

نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ صداقت شهمراد


28. ارزش‌ اقتصادی ویژگی‌های چندگانه برنج مبتنی بر رویکرد ترجیحات اظهارشده مصرف‌کنندگان شهر ساری

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 495-512

حمید امیرنژاد؛ نازی حیدری ظهیری؛ احمدرضا شاهپوری


30. مدل‌سازی ترجیحات اجتماعی در اقتصاد آزمایشگاهی: معرفی و بررسی آزمایشگاهی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 513-542

علیرضا جلیلی مرند؛ محمد علی متفکر آزاد؛ فیروز فلاحی


31. رابطة بین توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران بر اساس یک مدل پساکینزی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 517-539

اسمعیل ابونوری؛ محبوبه فراهتی


33. آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 699-727

ایمان باستانی فر


34. ارزش‌گذاری قراردادهای سوآپ نفت‌خام ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر با رویکرد مشتقات مالی

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 755-778

حمید ابریشمی؛ نفیسه بهرادمهر؛ نرگس طهماسبی


36. بررسی پایداری غیرخطی تورم در کشورهای صادرکننده‌ی نفت با استفاده از مدل DREOP

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 761-787

حسین امیری؛ سید جعفر جمالی؛ احمد ملابهرامی


39. انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1382

دکتر کریم اسلاملوئیان؛ مرتضى حید رى


43. برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

سهیلا بى ریا؛ دکتر اسدا... فرزین وش


44. تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ علیرضا عرفانى


45. مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

دکتر حمید خالوزاده؛ دکتر على خاکى صدیق


46. رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر حمید ابریشمى؛ محمد هادیان


47. منابع نوسانات اقتصادی در ایران

دوره 37، شماره 1، تابستان 1381

دکتر حمید ابریشمى