تعداد مقالات: 862

702. ارزیابی عوامل موثر بر جذب گردشگران بین‌المللی با استفاده از مدل جاذبه

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 215-243

10.22059/jte.2017.59618

محسن نظری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید مهدی طباطبایی


703. تخمین تقاضای فیلم سینمایی در ایران

دوره 46، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 221-242

انیسه نیک روان؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری


704. عوامل مؤثر بر انتخاب کانال صادراتی فرش دستباف از منظر اقتصاد هزینه‎ی مبادله

دوره 46، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 227-263

ابوالقاسم مهدوی؛ علی نصیری اقدم


705. بررسی پدیدۀ بیماری هلندی و اثر شوک‌های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دُمی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 411-428

10.22059/jte.2014.51800

نادر مهرگان؛ علیرضا دانش خواه؛ امید چترآبگون؛ روح اله احمدی؛ فریبرز تیشه کنی


708. تحلیل رابطه‌ی بین بازار ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد ناپارامتریک و کاپولا

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 457-476

10.22059/jte.2017.61861

صابر مولایی؛ محمد واعظ برزانی؛ سعید صمدی؛ افشین پرورده


709. تعیین کارایی اقتصادی صنایع ایران در بازۀ زمانی 1374-1389 (رویکرد فرامرزی)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 479-507

10.22059/jte.2015.55090

زهرا منتظری؛ همایون رنجبر؛ مجید صامتی


710. اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 647-676

10.22059/jte.2014.52446

غلامرضا کشاورز؛ ‌یونس گلی؛ محمدرضا عابدین مقانکی


711. برآورد سری زمانی ارزش سطح دانش در اقتصاد ایران (1353-1392)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 709-734

10.22059/jte.2016.58944

علی حسین استادزاد؛ ابراهیم هادیان


713. بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه‌ی دولت

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 725-753

10.22059/jte.2017.230516.1007533

محمد نوفرستی؛ ویدا ورهرامی؛ سحر دشتبان فاروجی


715. بررسی اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر نااطمینانی در بازارهای ارز، طلا و بورس اوراق بهادار در ایران

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 739-769

10.22059/jte.2019.72780

ابوالقاسم مهدوی؛ محسن مهرآرا؛ محمد حسین معماریان


716. بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تأکید ویژه بر ساختار جمعیتی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 927-959

10.22059/jte.2014.53192

یداله دادگر؛ روح الله نظری؛ فاطمه فهیمی فر


717. رقابت پذیری صادراتی پسته ایران دربازارهای جهانی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 951-976

10.22059/jte.2016.59464

ابوالفضل محمودی؛ سحر جلالی


718. اهمیت تصریح معادلات رگرسیونی در برآورد نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 963-996

10.22059/jte.2017.63697

رضا هیبتی؛ سعید صمدی؛ محمد واعظ برزانی


719. اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 971-987

10.22059/jte.2018.68394

محمد نوفرستی؛ محمود نصیری


720. نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مناطق شهری ایران: روش رگرسیون چندک

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 989-1016

10.22059/jte.2015.56155

غلامرضا کشاورز حداد؛ سید میثم نور اشرف الدین


724. ثبات تابع تقاضای پولی در ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر اکبر کمیجانى؛ رضا بوستانى


725. سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

زهرا(میلا) علمی؛ محمود شارع پور؛ سید امیرحسین حسینی