تعداد مقالات: 854
276. ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 65-86

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی؛ تیمور رحمانی؛ هدیه ستایش


277. اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل)

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 67-87

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی


278. ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 69-90

فرهاد خداداد کاشی؛ پری جعفری


281. تجزیة نابرابری: مطالعة موردی مناطق شهری و روستایی استان تهران طی دورة 1379-1386

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 71-90

محمدرضا رنجبر فلاح؛ پدرام داودی


282. بررسی تأثیرات شوک‌های نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی در ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 71-90

جعفر حقیقت؛ فاطمه پاسبانی میرک


286. ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت (رویکرد فازی)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 83-108

عبدالرسول قاسمی؛ سهیل محمودزاده


288. تحلیل تاثیر سرریزهای بین استانی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 89-115

زهرا دهقان شبانی؛ روح اله شهنازی


289. ارزیابی نظریۀ قدرت همسنگ در صنایع ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 295-314

سوده السادات امامی؛ حمید کردبچه


291. تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 323-344

حسین راغفر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ سمیرا علیزاده


294. اثر پیمان تجاری ایران - ترکیه بر حجم واردات و قاچاق بین دو کشور

دوره 54، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 345-368

سلمان فرج‌نیا؛ کوثر یوسفی


296. تأثیر TBTF بر پدیده‌ی رفتار گله‌ای و رفتار ریسکی بانک‏ها

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 579-606

اسدا... فرزین وش؛ محمدسعید شادکار


298. تاثیرنوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 595-609

رحمان سعادت؛ حدیث جودکی؛ علیرضا عرفانی


299. نقدی بر ریشه‌های ذهنی نرخ بهره، رهیافتی عقلی مبتنی بر فلسفه‌ی اسلامی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 597-617

سمیه رشیدیان؛ محمدمهدی مجاهدی موخر؛ امراله امینی؛ علی معصومی نیا