تعداد مقالات: 862

276. ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 65-86

10.22059/jte.2013.35168

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی؛ تیمور رحمانی؛ هدیه ستایش


277. اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل)

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 67-87

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی


278. ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 69-90

10.22059/jte.2012.24673

فرهاد خداداد کاشی؛ پری جعفری


286. ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت (رویکرد فازی)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 83-108

عبدالرسول قاسمی؛ سهیل محمودزاده


289. ارزیابی نظریۀ قدرت همسنگ در صنایع ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 295-314

10.22059/jte.2014.51795

سوده السادات امامی؛ حمید کردبچه


291. تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 323-344

10.22059/jte.2017.235216.1007617

حسین راغفر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ سمیرا علیزاده


294. اثر پیمان تجاری ایران - ترکیه بر حجم واردات و قاچاق بین دو کشور

دوره 54، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 345-368

10.22059/jte.2019.71287

سلمان فرج‌نیا؛ کوثر یوسفی


296. تأثیر TBTF بر پدیده‌ی رفتار گله‌ای و رفتار ریسکی بانک‏ها

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 579-606

10.22059/jte.2019.72771

اسدا... فرزین وش؛ محمدسعید شادکار


298. تاثیرنوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 595-609

10.22059/jte.2016.58942

رحمان سعادت؛ حدیث جودکی؛ علیرضا عرفانی


299. نقدی بر ریشه‌های ذهنی نرخ بهره، رهیافتی عقلی مبتنی بر فلسفه‌ی اسلامی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 597-617

10.22059/jte.2018.67325

سمیه رشیدیان؛ محمدمهدی مجاهدی موخر؛ امراله امینی؛ علی معصومی نیا