بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به دنبال پاسخ به سؤالاتی هستیم که عبارتنداز : 1)آیا نابرابری در جهان افزایش یافته است یا خیر؟ 2)اگر نابرابری افزایش یافته چه عواملی در افزایش نابرابری جهانی اثر داشته است؟3)آیا عامل نابرابری وکشورهایی که سهم بالای GDF در جهان را دارند)بوده اند یا خیر؟
برای پاسخ به بررسی شاخص های منتخب اقتصادی بیش از 144 کشور جهان در فاصله زمانی 1960 تا 2000 میلادی پرداخته ایم.
نتایج این پژوهش نشان می دهد نا برابری در جهان از سال 1976 میلادی به بعد افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه ضریب جینی به عنوان یک شاخص نسبی پراکندگی از 861/0 به 90/0 در سال 2000 رسیده است. نکته مهمی که با تحلیل شاخص هر فیندال هیرشمن(HHI) و شاخص آنتروپی مرتبه اول شانن(t) مشخص می شود آن است که از سال 1975 به بعد شاخصHHI تقریباً ثابت بوده در حالی که شاخص T یک روند صعودی داشته و این نشان می دهد که افزایش نابرابری در سهم GDP کشور های فقیر (کشورهایی که سهم کمی از GDP را در جهان دارند) منجر به افزایش نابرابری جهانی شده است.همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی (FDI) با نرخ کاهندهو منجر به افزایش نابرابری درآمد جهانی شده است و ارتباط نابرابری تجارت جهانی با نابرابری درآمد جهانی مشخص و معین نبوده است.
طبقه بندی JEL :f13,f02 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The questions which will be discussed in this article are as follows;
1- Has inequality increased in the: world?
2- If inequality has increased in the world economy, what was the reason? 3- Was it the rich countries which have a higher share in the world GDP?
In order to answer the above questions, selected indices for 144 countries has
been Analyzed for the 1960 -2000 period. The result of the analysis shows that
world inequality has considerably increased in the 1960 - 2000 period and Gini
coefficient increased from 0.861 to 0.90. Analyzing the Herfindal- Hirshman Index (HHI) and fITst order Shanon entropy index (T), reveals that the HHI index was constant while the T index was increasing after 1945. This result shows that the real cause of inequality was the relative increase in the share of some of the poor countries (those which had lower share of the world GDP).
As the conclusion we could also mention that inequality in the amount of
Foreign Direct Investment (FDI) in different countries was the cause of increasing
inequality in the distribution of the world income. We have also found that the
relation between world trade and world income inequality is not significant.
JEL Classification: F02, F13.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FDI
  • Globalization
  • Inequality Index
  • Trade Inequality
  • World Trade Flow