هزینه

 به اطلاع می رساند که از تاریخ 1402/04/06 مبلغ 2,000,000  ریال جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,4 ریال  جهت مراحل ویراستاری و چاپ مقالات از نویسنده یا نویسندگان دریافت خواهد گردید.

بنابراین لازم است نویسندگان محترم پس از تاییدیه اولیه و قبل از ارسال به داوری از طریق لینک ارسالی وارد درگاه پرداخت الکترونیکی مجله شده و هزینه را پرداخت نمایند. با تشکر