فرایند پذیرش مقالات

شرایط قبول مقالهها

الف: از لحاظ محتوا

1- مرتبط با رشته اقتصاد باشد.

2- جنبه علمی و پژوهشی داشته باشد.

3- حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش‎های نویسنده باشد.

4- قبلاً برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ یک از آن‎ها چاپ نشده باشد. (در ضمن تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این مجله از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمایید. در غیر‎این صورت از پذیرش مقالات بعدی معذوریم.)

ب: از لحاظ شکل ظاهری

1- مقاله باید 20 صفحه بیشتر نباشد. (در صورت بیشتر بودن به نویسنده عودت داده می‎شود)

2- مقاله باید حاوی نام ونام خانوادگی، وابستگی (affiliation)، آدرس پستی و ایمیل نویسنده (نویسندگان) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باشد. همچنین باید نویسنده مسئول به صورت پانوشت مشخص گردد.

3-  چکیده‎ به هر دو زبان فارسی و انگلیسی و با حداقل 80 و حداکثر 250  کلمه آورده شود.

4- طبقه‌بندی JEL  (فارسی و انگلیسی) آورده شود.

5-  کلید واژگان (فارسی و انگلیسی) ذکر گردد. تعداد کلید واژگان حداقل 3 و حداکثر 5 عدد است.

6-  متن فارسی مقاله با قلم  میترا 13 و لاتین  Time New Roman11 آورده شود. فاصله سطرها 1 سانتی متر است و فاصله مجازی نیز باید رعایت گردد. حاشیه‌ها از راست  cm5/4، چپ cm5/4، بالا cm5/5 و پایین cm6 و سایز کاغذ A4 تنظیم گردد.

7-  اعداد داخل متن و جداول به صورت فارسی و تمام فرمول‎ها داخل فرمول چین و با فرمول چین نسخه 3 تایپ شود و به صورت تصویر نباشند. تصاویر به صورت سیاه و سفید و واضح در مقاله آورده شود. تمام اعداد به صورت فارسی و ممیزها به صورت / باشد.

8-  فهرست منابعی که مورد استفاده قرار گرفته با رعایت الگوی ارجاع دهی APA و ذکر شماره و ترتیب حروف الفبا به‌ صورت زیر درج شود.

http://www.usq.edu.au/library/referencing/apa-referencing-guide 

الف) کتاب تالیف شده با یک نویسنده: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ نشر). نام کتاب. محل انتشار: ناشر.

ب) کتاب تالیف شده با چند نویسنده: اولین نام خانوادگی ، اولین نام نویسنده، ... ، و (در ارجاعات انگلیسی &) آخرین نام خانوادگی، آخرین نام نویسنده (تاریخ نشر). نام کتاب. محل انتشار: ناشر.

ج) کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام مولف (تاریخ ترجمه). نام کتاب به‌فارسی (مترجم: نام ونام خانوادگی مترجم). محل انتشار: ناشر(تاریخ تالیف).

د) مقاله با یک نویسنده: نام خانوادگی، نام (تاریخ نشر). عنوان مقاله. نام مجله، شماره انتشار، شماره صفحات.

ه) مقاله با چند نویسنده: اولین نام خانوادگی، اولین نام نویسنده، ... ، و (در ارجاعات انگلیسی &) آخرین نام خانوادگی، آخرین نام نویسنده (تاریخ نشر).  عنوان مقاله. نام مجله، شماره انتشار، شماره صفحات.

9- فایل نهایی مقاله ارسالی باید از لحاظ صفحه‌آرایی کاملاً با فرمت مجله مطابقت داشته باشد.

10- وارد کردن کد ارکید (ORCID) برای هر کدام از نویسندگان اجباری می باشد.

ضوابط نهایی پذیرش مقاله برای چاپ درفصلنامه

مقاله‎های تالیفی، تحقیقی و ترجمه‎ای توسط دو تن از داوران که به‌وسیله هیأت تحریریه مشخص می‎شوند، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورت تعارض نظرات داوران، مقاله توسط داور سوم ارزیابی می‌شود. پذیرش نهایی مقاله منوط به‌موافقت قطعی هیأت تحریریه است.

نحوه ارسال مقاله

خواهشمند است مقاله‎های خود را تنها در سایت مجله با آدرس http://jte.ut.ac.ir بارگذاری نمایید. برای این امر لازم است تا پس از مراجعه به سایت مجله و کلیک بر روی بخش «ارسال مقاله»، ابتدا ثبت نام نموده و سپس مطابق با راهنمای موجود در سایت، مقاله خود را بارگذاری نمایید. بدیهی است به هیچ یک از مقالاتی که از روش‌های دیگر برای مجله فرستاده می شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

مجلۀ تحقیقات اقتصادی نشریه‌ایست که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی بنای آن بر داوری هم‌تراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین راستا این نشریه رویۀ داوری دوسوکور را برگزیده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد. این امر موجب می‌شود که داوری صرفا به شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت بگیرد.

متون ثبت شده در سیستم در صورت هم‌راستا بودن با حوزۀ تخصصی مجله و متناسب بودن با غالب استاندارد تعیین شده از سوی مجله برای داوری ارسال می‌گردد و در صورت تایید نهایی هیات تحریریه وارد روند چاپ می‌شود.داوری