بانک ها و نمایه نامه ها

این نشریه در پایگاه های داخلی اطلاعات علمی دانشگاه تهران(journals.ut.ac.ir) ، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(sid.ir) ، بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran.com)، کتابخانه منطقه ‎ای علوم و تکنولوژی شیراز srlst.com)) و در پایگاه‎های بین‎ المللی AEA (aeaweb.org) و Econlit (econlit.org) نمایه می‎ شود.