تماس با ما

آدرس: تهران- خ کارگر شمالی- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران - مجله تحقیقات اقتصادی

  تلفن  دفتر مجله: 61118117، تلفکس: 88004584       , Email:tahghighat@ut.ac.ir

خواهشمند است در صورتی که نیاز است با دفتر مجله ارتباط داشته باشید به آدرس مجله ایمیل بزنید و درخواست خود را اعلام فرمایید. 


CAPTCHA Image