آمار مقالات ارسالی

تعداد مقالات ارسال شده 2,673
تعداد مقالات پذیرفته شده 330
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 97
درصد پذیرش 12
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
زمان پذیرش (روز) 332

 

                               

خلاصۀ استاندارد: J. Econ. Res.

نوع مقاله : علمی-پژهشی

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

سیاست داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

 

به اطلاع می رساند که از تاریخ 98/02/02 مبلغ 1,000,000  ریال جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,3 ریال  جهت مراحل ویراستاری و چاپ مقالات از نویسنده یا نویسندگان دریافت خواهد گردید.

بنابراین لازم است نویسندگان محترم پس از اعلام نشریه مبالغ را از طریق درگاه سایت مجله واریز نمایند.

 

توجه توجه:

۱. گزینه orcid برای تمامی نویسندگان اجباری است. لذا ضروری است در سایت https://orcid.org  ثبت‌نام انجام گیرد.

۲. ثبت اطلاعات در قسمت affiliation در قسمت ناشر شامل «بخش، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور (Department, Faculty, University, City & Country)» اجباری است. در صورتی که نویسنده مقاله غیردانشگاهی باشد، ذکر «مؤسسات غیردانشگاهی، مؤسسه، شهر و کشور» الزامی است. همچنین ضروری است برای مقالات فارسی، اطلاعات انگلیسی نویسندگان ثبت و به روزرسانی شود.

 

دانلود فرم عدم تعارض منافع

دانلود فرم تعهد

شماره جاری: دوره 56، شماره 4 - شماره پیاپی 135، اسفند 1400، صفحه 613-802 

بررسی تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر هزینه زندگی خانوارهای ایرانی

صفحه 771-802

10.22059/jte.2022.332477.1008563

محمد کیانی ده کیانی؛ صادق خلیلیان؛ حامد نجفی علمدارلو؛ محمد حسن وکیل پور


ابر واژگان