فصلنامه تحقیقات اقتصادی (خلاصۀ استاندارد: .J. Econ. Res) نشریه‌ای جهت نشر تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌های مختلف علوم اقتصادی است و برای نیل به مقاصد زیر می‌باشد:

1- به کارگیری تئوری‌های اقتصادی برای حل مسائل و مشکلات اقتصاد ایران

2- کمک به پیش‌برد مرزهای دانش در زمینه های ذیل:

الف- تئوری‌های علم اقتصاد

ب-  اقتصاد نهادی و اقتصاد توسعه

ج-  اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی

د- کاربرد ریاضیات و ابزارهای کمّی در اقتصاد و طراحی مدل‌های اقتصادسنجی

ه- تحقیقات بین رشته‌ای مابین اقتصاد و سایر علوم

 

 • حقوق معنوی:  کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است. (این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.)
 • نوع نشریه: علمی پژوهشی
 • توالی انتشار: فصلی
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود.
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات
 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.
 • کشور محل انتشار: ایران
 • ناشر: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • حوزه تخصصی: علوم اقتصادی
 • شروع انتشار: 1375
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • هزینه بررسی و پذیرش مقاله: 2،000،000 ریال پیش از انجام داوری و 4،000،000 ریال پس از پذیرش مقاله
 • نوع داوریداوری بسته (دو سو ناشناس) و 2 داور
 • بازه زمانی بررسی اولیهدو هفته
 • فرمت: الکترونیکی
 • شاپای چاپی: 0039-8969
 • شاپای الکترونیکی: 2588-6118
 • ایمیل نشریه: tahghighat@ut.ac.ir  

دانلود فرم عدم تعارض منافع

دانلود فرم تعهد

 

شماره جاری: دوره 59، شماره 1 - شماره پیاپی 146، فروردین 1403، صفحه 1-177 

ابر واژگان