مجله تحقیقات اقتصادی نشریه است جهت اشاعه و نشر تحقیقات و پژوهش های انجام شده در زمینه های مختلف علوم اقتصادی برای نیل به مقاصد زیر:

 1. به کارگیری تئوری های اقتصادی برای حل مسائل و مشکلات اقتصاد ایران
 2. کمک به پیش برد مرزهای دانش در زمینه های ذیل :

الف- تئوری‌های علم اقتصاد

ب-  اقتصاد نهادی و اقتصاد توسعه

ج-  اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی

د- کاربرد ریاضیات و ابزارهای کمی در اقتصاد و طراحی مدل‌های اقتصاد سنجی

ه- تحقیقات بین رشته‌ای مابین اقتصاد و سایر علوم

 نوع مقاله : علمی-پژهشی

خلاصۀ استاندارد: J. Econ. Res.

فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش شرح داده شده‌است.

 • حقوق معنوی کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛
 •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 • نوع نشریه: نشریه علمی
 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی-پژوهشی
 • توالی انتشار: فصلی
 • زبان: دو زبانه فارسی (چکیده و منابع مقالات انگلیسی)
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود.
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات
 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.
 • کشور محل انتشار: ایران
 • ناشر: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • حوزه  تخصصی: علوم اقتصادی
 • شروع انتشار: 1340
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • هزینه بررسی و پذیرش مقاله:  مبلغ 1,000,000  ریال جهت داوری  و 000,000 3 ریال  جهت  پذیرش
 • نوع  داوریداوری بسته (دو سو ناشناس) و 2 داور
 • بازه زمانی بررسی اولیهیک هفته
 • فرمتچاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ :فصلنامه
 • شاپای چاپی: 0039-8969
 • شاپای الکترونیکی: 2588-6118
 • ایمیل نشریه: E-mail:tahghighat@ut.ac.ir  

دانلود فرم عدم تعارض منافع

دانلود فرم تعهد

شماره جاری: دوره 58، شماره 2 - شماره پیاپی 143، شهریور 1402، صفحه 185-357 

ابر واژگان