بررسی رابطة مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش‎های مختلف اقتصاد ایران

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید مهم، می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی داشته باشد. از این‎رو بررسی رابطة مصرف انرژی و رشد اقتصادی به‎‎ویژه در بخش‎های اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردار است. تبیین این ارتباط به روشن شدن سیاست‎های بخش انرژی کشور، کمک شایانی می‌کند. در این تحقیق، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‎های توزیعی (ARDL) و هم‎چنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطة بلندمدت و کوتاه‌مدت بین مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی حامل‎های مختلف انرژی شامل: فرآورده‎های نفتی، برق و گاز و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران طی سال‎های 1350-1382، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطة علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت یک‌طرفه از مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی انرژی برق به رشد اقتصادی وجود دارد. یک رابطة علیت کوتاه‎مدت یک طرفه نیز از رشد اقتصادی به مصرف نهایی گاز طبیعی وجود دارد. علاوه بر این، یک رابطة علیت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد. هم‎چنین یک رابطة علیت کوتاه‎مدت و بلندمدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی برق در بخش کشاورزی به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد.
طبقه بندی JEL:C01 , Q42

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causality Relation between Energy Consumption and Economic Growth and Employment in Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • hamid amadeh
  • morteza ghazi
  • zohre abbasifar
چکیده [English]

Energy as an important production factor has significant effects on economic growth. Identifying the relationship between energy and economic growth can help to improve governmental energy policies. Applying ARDL and ECM methods, this paper examines the longrun and shortrun causality relationships between (1) energy consumption and economic growth and (2) energy consumption and employment in various economic sectors of Iranian economy for the period 1971-2003. The results show that there is a longrun and shortrun unidirectional causality relationship from energy consumption to economic growth, a shortrun unidirectional causality relationship from economic growth to natural gas consumption, a unidirectional causality relationship from energy consumption to value added in industrial sector and shortrun and longrun unidirectional causality relationship from electricity consumption to value added in agricultural sector.
JEL: C01, Q42

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL
  • Casuality Relation
  • economic growth
  • Energy consumption