جایگزینی و رقابت بین تلفن همراه و ثابت: یک مطالعة تجربی در ایران

نویسنده

چکیده

در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده‎ال(AIDS)، توابع تقاضای تلفن همراه و ثابت به طور تخمینی بیان شده و شدت جایگزینی بین تلفن همراه و ثابت برای کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این واقعیت است که در طول دوران مورد بررسی تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران روند صعودی داشته، به‎طوری‎که در این سال‎ها از تلفن ثابت پیشی گرفته است. این ممکن است به علت کاهش قیمت دسترسی به خدمات تلفن همراه در طی سال‎های اخیر باشد. توسعة این روند ممکن است در آینده‎ای نزدیک به جانشینی کامل موبایل منجر شود.
کشش‎های قیمتی خدمات تلفن ثابت و همراه حاکی از حساسیت مشترکان به قیمت این خدمات ویژه موبایل است، لذا نیروهای بازار برای کنترل کردن قیمت کافی نیستند و تنظیمات خدمات و قیمت مورد نیاز است. این در حالی است که کشش‎های متقاطع بین تلفن همراه و ثابت در ایران نشان‎دهندة مکمل بودن این خدمات است. این مکمل بودن از عواملی هم‎چون دولتی بودن خدمات تلفن نشأت می‎گیرد. نبود رقابت کافی و افزایش قیمت نسبت به خدمات تلفن ثابت از جمله عوامل دیگری هستند که سبب بروز این پدیده شده‎اند.
طبقه‎بندی JEL : L86

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Substitutability and Competition between Mobile and Fixed line Service: an Empirical Study in Iran

نویسنده [English]

  • tayebeh farahani
چکیده [English]

This paper estimates demand functions for wireless and wireline phone, using Almost Ideal Demand System (AIDS) and attempts to test the hypothesis of substitutability between wireless and wireline in Iran. The results indicate that the number of mobile subscribers has been growing more than the number of wireline subscribers over studied period. This maybe because of lower price of mobile access in recent years. This process may lead to complete substitubility of mobile services in the future.
The price elasticities of fixed and mobile services show the sensivity of subscribers, specially for the mobile services. The results show that price and service regulations are needed, since market forces aren’t sufficient to hold prices in check. This fact may arise from factors such as; government supply of services, insufficient competition and inerease in the price of wireless services compane to wireline services.
JEL Classification: L86

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • Substitutability
  • Wireless
  • Wireline