آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این مقاله به بررسی رابطة علّی بین نرخ تورم و حداقل دستمزد در اقتصاد ایران از دیدگاه تجربی طی سال‎های 1348-1384، می‌پردازد. براساس ادبیات اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی میان نرخ تورم و حداقل دستمزد وجود دارد. برخی از صاحب‎نظران اعتقاد به افزایش تورم به دلیل افزایش در حداقل دستمزد دارند و در مقابل، گروهی دیگر افزایش تورم را دلیل افزایش حداقل دستمزد ارزیابی می‌کنند. نتایج تجربی تحقیق بیان‎گر وجود رابطة علّی یک طرفه از تورم به حداقل دستمزد است.
طبقه بندی JEL: E24, E31, J31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does Minimum Wage Cause Inflation?

نویسندگان [English]

  • Nader Mehregan
  • Ruholah Rezaee
چکیده [English]

This paper reviews the relationship between inflation rate and minimum wage in Iran’s economy over the 1969-2005. According to the economic literature, there is a narrow relationship between inflation rate and minimum wage. Some economists believe in increased inflation due to minimum wage. The other group of economists considers the increased inflation as a cause for increasing minimum wage. The study results do confirm the existence of causal relationship from inflation rate to minimum wage.
JEL Classification: E24, E31, J31 .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causal Relationship
  • Inflation
  • minimum wage