بررسی رابطه‎ی بین نرخ بازده مورد انتظار و ریسک نظام‌مند (بتا) در چهار طبقه‌ی دارایی عمده در اقتصاد ایران

نویسندگان

چکیده

الگوی قیمت‌گذاری دارایی‎های سرمایه‌ای ، یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه‎ی بین ریسک و بازده دارایی‎های منفرد است. به عبارت دیگر، CAPM نشان می‌دهد که دارایی‎ها چگونه با توجه به ریسکشان قیمت‌گذاری می‌شوند. اساس CAPM بر این فرض استوار است که سرمایه‌گذاران برای یافتن پرتفوی کارا ، نظریه‌ی پرتفوی و کاهش ریسک نظام‌مند از طریق تنوع بخشی را می‌دانند و به آن عمل می‌کنند و هر یک بنا به درجه‌ی ریسک‌گریزی خود یکی از پرتفوهای کارا را انتخاب می‌کنند.
تاکنون مطالعات مبتنی بر الگوی قیمت‌گذاری دارایی‎های سرمایه‌ای که در داخل و خارج از کشور انجام شده‌اند، تنها در سطح سهام شرکت‎های منفرد یا حداکثر یک ترکیبی از سهام شرکت‎ها (و یا دارایی‎های منفرد) و یا شاخص‎های زیرمجموعه‌ی شاخص کل بازار بوده‌اند و مطالعات معدودی وجود دارند که این الگو را برای دارایی‎های کلان یک اقتصاد به کار برده باشند. در این مقاله تلاش شده است تا ریسک نظام‌مند در سطح چهار دارایی عمده‌ی اقتصاد ایران محاسبه شده و رابطه آن با بازده انتظاری‌شان بررسی شود. ریسک نظام‌مند و بازده موردانتظار چهار طبقه دارایی عمده‌ی اقتصاد ایران، مسکن و مستغلات، طلا، سهام و ارز در دوره‎ی زمانی سال‎های 1374 تا نیمه‌ی اول سال 1386 محاسبه شده است.
طبقه‌بندی JEL: G12, G32, E44

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Relationship between Systematic Risk (Beta) and Expected Returns of Four Aggregate Assets in Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • Hassan Heydari
  • Mohammad Tavakoli Baghdadabad
  • javad rezaee
چکیده [English]

The capital asset pricing model (CAPM) is an equilibrium model for explaining the relationship between risk and returns of individual assets. In other words, the CAPM shows that how assets are priced according to their risk. CAPM is based on the assumption that investors is finding the efficient portfolio act in such a way that the efficient portfolio theory explains and their choices of the portfolio are based on their degree of risk aversion.
Up to now, most studies based on CAPM theory in Iran and other countries are in individual asset levels, or at most, in a basket of several company stocks that are a subset of the market indices. There are not enough researches based on CAPM in aggregate level assets. In this paper, we have tried to asses the systematic risk of four aggregate assets in Iranian economy and its relationship with their expected returns. The assets are housing and real estate, gold, stock, and foreign exchange.
JEL Classification: G12, G32, E44

کلیدواژه‌ها [English]

  • expected returns
  • financial assets
  • systematic risk