محاسبه‎ی روند جهانی شدن و پیش‎بینی آن در برنامه‎ی چهارم، با استفاده از مدل شبکه‎ی عصبی مصنوعی در اقتصاد ایران

نویسندگان

چکیده

انسان، در طول حیات طولانی خود، همواره رویای خلق موجودی با توانایی‎های مشابه و یا برتر از خود را در سر می‎پرورانده است. در انتهای قرن بیستم با دست‎یابی به مدل ریاضی و منطقی شبکه‎ی عصبی مصنوعی برای یادگیری (شبیه مغز انسان)، او را به این مسیر کشاند که خود خالق هوشی مجازی باشد، هوشی که با کمک آن یک ماشین می‎تواند مانند انسان بیندیشد و هم‎چون او محیط پیرامونش را درک کند، آن‎چه را که نیاز دارد، بیاموزد و بتواند از تجربه‎های گذشته استفاده کند و فراتر از آن، نگاهی به آینده داشته باشد.
در این مقاله با استفاده از روش شبکه‎ی عصبی مصنوعی، برخی از شاخص‎های جهانی شدن مربوط به بخش‎های عمده‎ی کشور (کشاورزی – صنعت و معدن – خدمات و ساختمان) طی سال‎های 80-1338، مورد محاسبه و بررسی و برای سال‎های 81 تا 88، مورد پیش‎بینی قرار گرفته است.
پیش‎بینی‎های انجام شده نشان می‎دهد که هر چند میزان شاخص ادغام تجارت بین‎الملل(LIT) در بخش صنعت نسبت به بقیه‎ی بخش‎ها بالاتر است، ولی روند کاهش آن نشان از تضعیف این بخش در طول زمان، در عرصه‎ی تجارت جهانی دارد. از سوی دیگر، سایر بخش‎ها نیز افزایش شاخص جهانی شدن در طول برنامه‎ی چهارم توسعه را نشان می‎دهند.
طبقه‎بندی JEL: F13, F10

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Computing the Trend of Globalization & It’s Predictions in the 4th Program Using Neural Artificial Network in Iran Economy

نویسندگان [English]

  • Jalil Khodaparast Shirazi
  • Alireza Rahmansetayesh
  • Reza Moosavi Mohseni
چکیده [English]

Throughout his long life, man has always imagined creating a creature with the same capabilities of his own or much higher than that; a creature in his service. At the end of the 20th century, gaining the logical and mathematical model for man’s actions and reactions has caused man to be the creator of a virtual intelligence himself; the intelligence by which a machine can think like a man, have a conceptions of the world around, learn what he needs, use the past experiences, & above all can look ahead to future.
In this article through using the neural artificial network, some of the indices of globalization of the main parts of the country (agriculture, industry & mining, services & construction) during 1959-2001 have been studied and predicted (2002 -2009).
The predictions show that although the rate of level of international trade index in industry is much higher than the rest of the indices, the process is decreasing and shows its weakening during the years in the international trade area. On the other hand, the other parts indicates the increase of globalization index during the 4th development program.
JEL Classification: F13, F10

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economical development program
  • Globalization
  • Globalization Indices
  • Neural Artificial Network
  • & the 4th social