برآورد نرخ بهره‌ی تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در این مقاله تلاش می‌‌شود که با استفاده از داده‌های فصلی 1386:4-1368:4، سری زمانی نرخ بهره‌ی واقعی تعادلی به همراه تولید بالقوه برای اقتصاد ایران برآورد شود. برای این منظور، فرم ساختاری خلاصه شده‌ی تعادل عمومی و سازگار با اقتصاد ایران، طراحی و با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن ، متغیرهای غیرقابل مشاهد برآورد می‌شوند. براساس نتایج، در چارچوب یک تابع مطلوبیت نمایی، مقدار پارامتر ریسک‌گریزی نسبی برای اقتصاد ایران برابر با 0.46 برآورد شد. هم‎چنین، مقدار پارامتر نرخ ترجیحات زمانی برابر با 0.04 به‌دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که مقدار متوسط نرخ بهره‌ی تعادلی در طول دوره‌ی (1386:1 و 1368:4)، برابر با 0.056 بوده است. بررسی سری زمانی برآورد شده حاکی از آن است که نوسانات این متغیر در طول دوره‌ی مورد بررسی، بسته به فواصل مختلف زمانی، رفتار متفاوتی را از خود نشان می‌دهد.
طبقه بندی JEL : E43، E32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of the Equilibrium Rate of Interest In Iranian Economy: A General Equilibrium Approach

نویسندگان [English]

  • Asghar Shahmoradi 1
  • Hossein Kavand 2
  • Kamran Nadri 3
چکیده [English]

Using the quarterly data of 1990:1 to 2008:1 and in a general equilibrium approach, we investigate the long run equilibrium path of the equilibrium interest rate as well as the potential output. We implement a structural reduced form of a general equilibrium model consistent with Iran’s economy and estimate the unobservable variables by employing the Kalman filtering technique. A exponential utility function is used to estimate the relative risk aversion coefficient and the rate of time preference. The results show the average equilibrium real rate of interest within the sample period is as around 5.5%.
JEL : E43، E32

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equilibrium interest rate
  • Kalman filtering
  • Potential Output
  • State-space model
  • unobservable variables