مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی)

نویسندگان

دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، به مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی‌ها پرداخته شده است و به‌عنوان مطالعه‌ی موردی، عملکرد و رقابت سه شرکت خصوصی بزرگ صنعت بیمه‌ی ایران مورد بررسی قرار گرفته و از تئوری بازی‌ها به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری برای دستیابی به وضعیتی که رضایت هر سه شرکت را برآورده کند استفاده شده ‌است. در این فرایند تحقیق، رقابت بین سه شرکت بیمه‎ی خصوصی پارسیان، ملت و کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به مدل به‌کار گرفته شده، نتیجه‌ی حاصل نشان‌دهنده‎ی راه‌حل پارتویی می‌باشد. به نظر می‌رسد چنان‎چه این سه شرکت بزرگ خصوصی به منظور حفظ بازار بخش خصوصی در دست خودشان با یکدیگر توافق کرده و بازی همکارانه را در پیش گیرند و استراتژی‌ گسترش شبکه‌ی فروش توسط شرکت بیمه‎ی پارسیان و به طور هم‌زمان پرداخت خسارت و عدم تعویق آن توسط شرکت بیمه‎ی ملت و انجام تبلیغات توسط شرکت بیمه‎ی کارآفرین اتخاذ شود و بر حداقل کردن فاصله مطلوبیت حاصل از پرتفوی خود تا حداکثر مطلوبیتشان توافق شود، علاوه بر این‌که بیش‎ترین مطلوبیت پرتفوی از دست‌ رفته‌ی شرکت‌ها حداقل است، مجموع مطلوبیت ‌پرتفوهای از دست‌رفته‌ی هر سه شرکت نیز حداقل می‌باشد. بنابراین در کنار این‌که ضرر چندانی به سایرین نمی‌زند، نفع زیادی را به خودشان می‌رساند. پس همان‎طور که هر شرکت به طور نسبی از نظر حداقل کردن مطلوبیت پرتفوی از دست‌رفته‌اش، منفعت خوبی کسب می‌کند و رضایت کافی را به‎دست می‌آورد، بخش خصوصی بیمه نیز، که سهم زیادی از آن متعلق به این سه شرکت می‌باشد، کم‎ترین ضرر را خواهد داشت، بنابراین با استفاده از این مدل همکارانه و سازشکارانه به راه‌حل پارتویی رسیده‌ایم. چرا که این رقابت هم با تأکید بر مطلوبیت پرتفوی از دست‌رفته‌ی هر شرکت و هم با تأکید بر مطلوبیت پرتفوهای از دست‌رفته‌ی تمامی شرکت‌ها بررسی شده است.
طبقه بندی JEL: .C71, G22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Private Sector Insurance Industry of Iran Using Game Theory Approach (A Case study)

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebadi
  • Maryam Jafari Bidgoli
چکیده [English]

In this research, the market of private sector insurance industry of Iran has been modeled, using the "Game Theory", where performance and competition of three big private insurance companies has been investigated as a case study and the "Game Theory" has been used as a decision making tool for achieving a status of optimum satisfaction of all three companies.
In the research process, the competition of three insurance companies of "Parsian", "Mellat" and "Kar Afarin" has been investigated and with regard to the implemented model, it results in a Pareto solution.
It shows that in case these three companies collaborate to have a cooperative game for retaining the market share of private sector, the biggest loss of Utility in portfolio is minimized while the cumulated loss of Utility in portfolio declines to the least, subject to adopting the "expansion of sales network strategy" by "Parsian" insurance company, "prompt compensation strategy" by "Mellat" co. and "advertisement strategy" by "Kar Afarin" co. at the same time. The companies considerably benefit from these strategies while do not harm much to the other players. In this regard while every single company gains Utility comparatively by minimizing the loss of its Utility in portfolio, the private sector of insurance industry whose considerable share belongs to these three companies , will suffer the least probable loss.
As a conclusion, using this cooperative and compromise model resulted in a Pareto solution, since the model has led to a same solution in both Utility loss of each single company and cumulated Utility loss of portfolios of all companies.
JEL Classification: C71, G22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • compromise solution
  • cooperative game
  • games theory
  • Insurance industry
  • private sector insurance