خصوصی‌سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه‌ی بین کشوری

نویسنده

دانشکده‌ی اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

خصوصی‌سازی باهدف افزایش کارآیی و رشد اقتصادی، یکی از مسایل مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان در دهه‎های اخیر بوده است. هرچند مطالعات نسبتا زیادی برای ارزیابی تجربی سیاست‎های خصوصی‌سازی در سطح خرد درکشورهای مختلف انجام شده، ولی ادبیات خصوصی‌سازی از دیدگاه اقتصاد کلان آن‌چنان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل رشد درون‎زای تجربی و با به‌کارگیری از داده‎های 117 کشوردر حال گذار و در حال توسعه برای دوره‎ی 2003-1998، درسه حالت کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت براورد شده است. نتایج برآوردها با روش‎های OLS و 2SLS نشان می‎دهد که اثر خصوصی‌سازی بررشد اقتصادی خنثی است. هم‎چنین نتایج نشان می‎دهند که سازگاری و تداوم اجرای سیاست خصوصی‌سازی، وجود محیط رقابتی و شفافیت در سیاست‌گذاری‎ها، تأثیری مهم تراز خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی دارند.
طبقه‌بندی JEL : 01, 04

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Privatization and Economic Growth; A Cross Country Study

نویسنده [English]

  • saeed moshiri
چکیده [English]

In this paper, we intend to investigate the impact of privatization on economic growth in developing and transition economies. Previous studies that have attempted to measure this relationship have conflicting results, some indicating a positive impact of privatization on growth, while others indicate a negative relationship. Our study uses recent World Bank data on privatization for 117 countries over the time period 1988-2003. We explore the impact of privatization on growth by estimating an empirical growth model using two-stage least squares and ordinary least squares estimations in the context of three time frames. Our results indicate that privatization is neutral with regard to economic growth, while a competitive regulatory environment has a positive impact on growth.
JEL: 01. 04

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Regulation
  • Developing Countries
  • Growth
  • Privatization