رابطه‌ی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای صادر کننده‌ی نفت: ایران، مکزیک و ونزوئلا

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 مرکز آمار ایران

چکیده

در این مقاله تأثیر درآمدهای نفتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی سه کشور صادرکننده‌ی نفت شامل ایران، مکزیک و ونزوئلا را مور بررسی قرار می‌دهیم. برای این منظور از تحلیل‌های هم‌انباشتگی و آزمون‌های علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتایج تحقیقی نشان می‌دهد که رونق درآمدهای نفتی در بلندمدت منجر به انبساط بخش خدمات در کشورهای مذکور می‌گردد. اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بلندمدت بخش خدمات معنی‌دار نبوده و در مورد مکزیک این اثر به لحاظ اندازه ناچیز می‌باشد. به علاوه رونق درآمدهای نفتی منجر به انقباض بخش صنعت در بلندمدت شده و در مورد ونزوئلا اندازه این اثر قابل ملاحظه نیست. لذا نشانه‌های بارزی از بیماری هلندی در این کشورها مشاهده می‌شود.
طبقه‌بندی JEL : E32; E37

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Oil Revenues and Output of the Economic Sectors in Selected Oil Exporting Countries

نویسندگان [English]

  • mohsen mehrara 1
  • Azam Miri 2
1
2
چکیده [English]

This paper investigates the impact of oil revenues on the output of economic sectors in some of oil exporting countries including Iran, Venezuela and Mexico. We use Cointegration analysis as well as short run and long run Granger casualties' tests. The results show that in the long run, an oil boom leads to expansion of service sector, in these countries. Also, the impacts of oil revenues on agriculture sector are insignificant or trivial in these countries. Moreover, the oil boom has a contracting effect on industry sector in Iran and Mexico, and a positive trivial one in Venezuela. Therefore in these countries, clear symptoms of Dutch Disease are observable.
JEL Classification: E32,E37

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dutch Disease
  • exporting countries
  • Granger Causality